Dariusz

Francuz

Kim jestem

Napisany 02 Lip 2013 Możliwość komentowania Kim jestem została wyłączona

Nazywam się Dariusz Francuz. Od stycznia 2011 aktywnie uczestniczę w handlu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przedmiotem moich inwestycji są akcje notowane na rynku podstawowym GPW. Od marca 2013 inwestuję w kontrakty terminowe na akcje oraz indeks WIG20.

W swoich inwestycjach  wykorzystuję klasyczną analizę techniczną, analizę VSA, teorię fal Elliotta oraz wiedzę z zakresu psychologii rynków finansowych.

Ukończyłem kurs przygotowujący do egzaminu na Maklera Papierów Wartościowych.

Uzyskałem tytuł inżyniera na  Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku Mechatronika.